Van Delm, Algemene Onderneming

 Asfaltwerken

 Opritten & parkings

 Wegenwerken (nivelleringswerken - freeswerken - afschrapen)

WEGENWERKEN


Zowel voor de aanleg van een nieuw wegdek als voor de vervanging van een bestaand heeft Van Delm de juiste expertise. Voor de aanleg van wegen, fietspaden en kruispunten in asfalt zijn zij uitgerust met een machinepark dat alle werkzaamheden snel en met een hoge nauwkeurigheid uitvoert. Asfaltwerken kunnen naadloos gecombineerd worden met klinkers en borduren. Het aanbrengen van gekleurde slemlagen op het wegdek (rood, blauw, geel, groen ...) verhoogt de veiligheid door extra zichtbaarheid.

Nivelleringswerken
Een vakkundig genivelleerde fundering is essentieel vooraleer de verhardingslaag in asfalt kan worden aangelegd. 
Deze nauwkeurigheid en precisie bereikt Van Delm door lasergestuurd te nivelleren.

Freeswerken
Frezen gaat verder dan het afschrapen van een laag asfalt. Van Delm voert alle freeswerken uit aan asfaltverhardingen van wegen, parkings, opritten, ...  Frezen is een techniek om asfalt gedeeltelijk of volledig van een wegdek te verwijderen. Dit vereist een gespecialiseerde kennis en de juiste machines omdat een laag verwijderd dient te worden tot een vooraf bepaalde diepte.

Slemlagen
Een slemlaag wordt ter plaatse gemaakt en koud aangebracht op een bestaande verharding. Het is een dun mengsel van zand, bitumenemulsies en kleurstoffen. Het asfalt wordt opnieuw beschermd en waterdicht. Gekleurde slemlagen worden toegepast voor fietspaden, de afbakening van zones en aandachtspunten op de weg.   

Machinepark
Van Delm is trots op zijn uitgebreid en modern machinepark:
        * 3 asfalteermachines met een asfalteerbreedte van 
             - 1 meter tot 2 meter (bv. fietspaden)
             - 1,80 meter tot 3,60 meter
             - 2,5 meter tot 5 meter
        * walsen die ervoor zorgen dat het asfalt perfect verdicht wordt
        * bulldozers die elk terrein egaliseren
        * geïsoleerde kipwagens waardoor het asfalt op de juiste temperatuur ter
           plaatse kan worden gebracht
        * opleggers, 4-assers, containers voor de behandeling van bouwmaterialen
        * transport voor los te storten materialen

Contacteer ons voor ons advies en een gratis prijsofferte